Thông báo số 3 cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2019 khu vực miền Nam

Thông báo số 3 cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2019 khu vực miền Nam

Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2019 khu vực miền Nam xin trân trọng thông báo đến các đội tuyển, các trường về các quy định, thể thức của cuộc thi và lịch thử sân, lịch thi đấu vòng loại

+Chi tiết
Thông báo số 2 cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2019

Thông báo số 2 cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2019

Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2019 thông báo kế hoạch tổ chức vòng loại khu vực phía Nam

+Chi tiết
Bảng đấu vòng loại II Miền Bắc Robocon 2019

Bảng đấu vòng loại II Miền Bắc Robocon 2019

Ban tổ chức cuộc thi Robot Việt Nam 2019 xin thông báo bảng đấu vòng loại II Miền Bắc Robocon 2019

+Chi tiết
Bảng đấu vòng loại 1 Miền Bắc Robocon 2019

Bảng đấu vòng loại 1 Miền Bắc Robocon 2019

Ban tổ chức cuôc thi Robot Việt Nam 2019 thông báo bảng đấu vòng loại 1 Miền Bắc Robocon 2019

+Chi tiết
Thông báo số 2: Kế hoạch tổ chức vòng loại Miền Bắc Robocon 2019

Thông báo số 2: Kế hoạch tổ chức vòng loại Miền Bắc Robocon 2019

Ban tổ chức cuộc thi Robot Việt Nam 2019 xin thông báo "Kế hoạch tổ chức vòng loại Miền Bắc Robocon 2019"

+Chi tiết

Về Ninh bình

Lịch làm việc