Lịch thử sân vòng loại I Miền Bắc Robocon 2019

Hoạt động 2019-03-30 13:14:24

Ban tổ chức xin thông báo thử sân vòng loại I Miền Bắc Robocon 2019

      BAN TỔ CHỨC ROBOCON 2019

LỊCH THỬ SÂN VÒNG MIỀN BẮC

 

Sáng 31/03/2019

                                              

TT

Giờ vào - ra sân

Cặp thử sân

01

07h30

07h50

CĐHN_01

Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

CĐHN_02

Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

02

07h50

08h10

HCEM_01

Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

HCEM_02

Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

03

08h10

08h30

UTC – ĐKH01

ĐH Giao thông Vận tải

UTC – ĐKH02

ĐH Giao thông Vận tải

04

08h30

08h50

UTC – ĐKH03

ĐH Giao thông Vận tải

ĐT – ACE1

ĐH Giao thông Vận tải

05

08h50

09h10

UTC – KTD01

ĐH Giao thông Vận tải

UTC – ĐT – ACE2

ĐH Giao thông Vận tải

06

09h10

09h30

TBM – JSC

Đại học Điện lực

EPU – 01

Đại học Điện lực

07

09h30

09h50

EPU – 02

Đại học Điện lực

EPU – 03

Đại học Điện lực

08

09h50

10h10

Quảng Ninh – 01

ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

Quảng Ninh – 02

ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

 

 

09

10h10

10h30

 

Quảng Ninh – 03

ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

BK GALAXY

ĐH Bách khoa Hà Nội

10

10h30

10h50

 

BK STAR – BKHN – I

ĐH Bách khoa Hà Nội

BK STAR – BKHN – II

ĐH Bách khoa Hà Nội

11

10h50

11h10

 

PHENIKAA – 1

Đại học Phenikaa

PHENIKAA – 2

Đại học Phenikaa

12

11h10

11h30

 

PHENIKAA – 3

Đại học Phenikaa

 

 

 

Chiều 31/03/2019

                                              

TT

Giờ vào - ra sân

Cặp thử sân

01

13h30

13h50

 

ICTU2019

ĐH CNTT-TT, Thái Nguyên

XDSTAR01

Đại học Xây dựng

02

13h50

14h10

 

SAO ĐỎ DT02

Đại học Sao Đỏ

SAO ĐỎ LEGEND

Đại học Sao Đỏ

03

14h10

14h30

 

SAO ĐỎ AN PHÁT

Đại học Sao Đỏ

SAO ĐỎ DOC 97

Đại học Sao Đỏ

04

14h30

14h50

 

SAO ĐỎ NTC KING

Đại học Sao Đỏ

SAO ĐỎ VHC QUEEN

Đại học Sao Đỏ

05

14h50

15h10

 

EAUTMÔSHI MÔSHI

ĐH Công nghệ Đông Á

DCN_ESLAB

Đại học Công nghiệp Hà Nội

06

15h10

15h30

 

DCN – ĐT2

 Đại học Công nghiệp Hà Nội

DCN – ĐT3

Đại học Công nghiệp Hà Nội

07

15h30

15h50

 

DCN – ME

Đại học Công nghiệp Hà Nội

DCN – VJC3

Đại học Công nghiệp Hà Nội

08

15h50

16h10

 

SKH 1

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

SKH 2

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

09

16h10

16h30

 

SKH 3

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

SKH 4

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

10

16h30

16h50

 

SKH 5

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

SKH 6

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

 

Về Ninh bình

Lịch làm việc