Lịch thử sân vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo robot Việt Nam 2019

Hoạt động 2019-05-05 09:15:58

Thông báo lịch thử sân Vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2019 tại Hải Dương

 

LỊCH THỬ SÂN VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC

 

Chiều 05/5/2019

                                              

TT

Giờ vào - ra sân

Cặp thử sân

01

14h00

14h10

SAO ĐỎ NTC KING

Đại học Sao Đỏ

SAO ĐỎ DT02

Đại học Sao Đỏ

02

14h10

14h20

SAO ĐỎ DOC 97

Đại học Sao Đỏ

SAO ĐỎ LEGEND

Đại học Sao Đỏ

03

14h20

14h30

SAO ĐỎ VHC QUEEN

Đại học Sao Đỏ

SAO ĐỎ AN PHÁT

Đại học Sao Đỏ

04

14h30

14h40

UTC – ĐKH01

ĐH Giao thông Vận tải

XDSTAR01

Đại học Xây dựng

05

14h40

14h50

HCEM_02

Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

CĐHN - 01

Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

06

14h50

15h00

PHENIKAA – 2

Đại học Phenikaa

EPU – 01

Đại học Điện lực

07

15h00

15h10

EAUT MÔSHI MÔSHI

ĐH Công nghệ Đông Á

Quảng Ninh – 01

ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

08

15h10

15h20

SKH 1

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

SKH 3

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

09

15h20

15h30

 

SKH 4

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

SKH 5

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

10

15h30

15h40

 

SKH 6

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

LH – BFF

Trường ĐH Lạc Hồng

11

15h40

15h50

 

LH – OCEAN

Trường ĐH Lạc Hồng

LH – WAO

Trường ĐH Lạc Hồng

12

15h50

16h00

 

LH – STORM

Trường ĐH Lạc Hồng

LH – LEGEND

Trường ĐH Lạc Hồng

13

16h00

16h10

SPK – FIRE

Trường ĐH SPKT Tp.HCM

SPK – DELTA

Trường ĐH SPKT Tp.HCM

14

16h10

16h20

SPK – WIND

Trường ĐH SPKT Tp.HCM

DCN – ĐT3

Đại học Công nghiệp Hà Nội

15

16h20

16h30

DCN – ĐT2

Đại học Công nghiệp Hà Nội

DCN – ME

Đại học Công nghiệp Hà Nội

16

16h30

16h40

DCN_ESLAB

Đại học Công nghiệp Hà Nội

DCN – VJC3

Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

 Sáng 06/5/2019

                                              

TT

Giờ vào - ra sân

Cặp thử sân

01

08h00

08h10

SAO ĐỎ NTC KING

Đại học Sao Đỏ

SAO ĐỎ DT02

Đại học Sao Đỏ

02

08h10

08h20

SAO ĐỎ DOC 97

Đại học Sao Đỏ

SAO ĐỎ LEGEND

Đại học Sao Đỏ

03

08h20

08h30

SAO ĐỎ VHC QUEEN

Đại học Sao Đỏ

SAO ĐỎ AN PHÁT

Đại học Sao Đỏ

04

08h30

08h40

UTC – ĐKH01

ĐH Giao thông Vận tải

XDSTAR01

Đại học Xây dựng

05

08h40

08h50

HCEM_02

Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

CĐHN - 01

Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

06

08h50

09h00

PHENIKAA – 2

Đại học Phenikaa

EPU – 01

Đại học Điện lực

07

09h00

09h10

EAUT MÔSHI MÔSHI

ĐH Công nghệ Đông Á

Quảng Ninh – 01

ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

08

09h10

09h20

SKH 1

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

SKH 3

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

09

09h20

09h30

 

SKH 4

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

SKH 5

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

10

09h30

09h40

 

SKH 6

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

LH – BFF

Trường ĐH Lạc Hồng

11

09h40

09h50

 

LH – OCEAN

Trường ĐH Lạc Hồng

LH – WAO

Trường ĐH Lạc Hồng

12

09h50

10h00

 

LH – STORM

Trường ĐH Lạc Hồng

LH – LEGEND

Trường ĐH Lạc Hồng

13

10h00

10h10

SPK – FIRE

Trường ĐH SPKT Tp.HCM

SPK – DELTA

Trường ĐH SPKT Tp.HCM

14

10h10

10h20

SPK – WIND

Trường ĐH SPKT Tp.HCM

DCN – ĐT3

Đại học Công nghiệp Hà Nội

15

10h20

10h30

DCN – ĐT2

Đại học Công nghiệp Hà Nội

DCN – ME

Đại học Công nghiệp Hà Nội

16

10h30

10h40

DCN_ESLAB

Đại học Công nghiệp Hà Nội

DCN – VJC3

Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

Chiều 06/5/2019

                                               

TT

Giờ vào - ra sân

Cặp thử sân

01

14h00

14h10

SAO ĐỎ NTC KING

Đại học Sao Đỏ

SAO ĐỎ DT02

Đại học Sao Đỏ

02

14h10

14h20

SAO ĐỎ DOC 97

Đại học Sao Đỏ

SAO ĐỎ LEGEND

Đại học Sao Đỏ

03

14h20

14h30

SAO ĐỎ VHC QUEEN

Đại học Sao Đỏ

SAO ĐỎ AN PHÁT

Đại học Sao Đỏ

04

14h30

14h40

UTC – ĐKH01

ĐH Giao thông Vận tải

XDSTAR01

Đại học Xây dựng

05

14h40

14h50

HCEM_02

Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

CĐHN - 01

Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

06

14h50

15h00

PHENIKAA – 2

Đại học Phenikaa

EPU – 01

Đại học Điện lực

07

15h00

15h10

EAUT MÔSHI MÔSHI

ĐH Công nghệ Đông Á

Quảng Ninh – 01

ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

08

15h10

15h20

SKH 1

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

SKH 3

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

09

15h20

15h30

 

SKH 4

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

SKH 5

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

10

15h30

15h40

 

SKH 6

Trường ĐH SPKT Hưng Yên

LH – BFF

Trường ĐH Lạc Hồng

11

15h40

15h50

 

LH – OCEAN

Trường ĐH Lạc Hồng

LH – WAO

Trường ĐH Lạc Hồng

12

15h50

16h00

 

LH – STORM

Trường ĐH Lạc Hồng

LH – LEGEND

Trường ĐH Lạc Hồng

13

16h00

16h10

SPK – FIRE

Trường ĐH SPKT Tp.HCM

SPK – DELTA

Trường ĐH SPKT Tp.HCM

14

16h10

16h20

SPK – WIND

Trường ĐH SPKT Tp.HCM

DCN – ĐT3

Đại học Công nghiệp Hà Nội

15

16h20

16h30

DCN – ĐT2

Đại học Công nghiệp Hà Nội

DCN – ME

Đại học Công nghiệp Hà Nội

16

16h30

16h40

DCN_ESLAB

Đại học Công nghiệp Hà Nội

DCN – VJC3

Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

                                                                                       

 

Về Ninh bình

Lịch làm việc