Lịch thi đấu Vòng loại I Miền Bắc Robocon 2019

Hoạt động 2019-03-30 13:35:11

Ban tổ chức xin thông báo lịch thi đấu Vòng loại I Miền Bắc Robocon 2019

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT VIỆT NAM 2019

**********

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI I MIỀN BẮC

 

NGÀY 1/4/2019

BUỔI SÁNG

Trận

Bảng

Đội Đỏ

Đội Xanh

 

01

B1

UTC-ĐKH-01
ĐH Giao thông Vận tải

CĐHN - 02
CĐ Cơ điện Hà Nội

 
 

02

B2

DCN - ĐT3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

UTC-ĐT-ACE2
ĐH Giao thông Vận tải

 
 

03

B3

Quảng Ninh 03
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

BK GALAXY
ĐH Bách khoa Hà Nội

 
 

04

B1

TBM-JSC
Đại học Điện lực

Quảng Ninh 02
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

 
 

05

B2

SKH2
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

EPU - 01
Đại học Điện lực

 
 

06

B3

SAO ĐỎ DOC 97
ĐH Sao Đỏ

HCEM - 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

 
 

07

B1

UTC-ĐKH-01
ĐH Giao thông Vận tải

TBM-JSC
Đại học Điện lực

 
 

08

B2

DCN - ĐT3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

SKH2
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

 
 

09

B3

Quảng Ninh 03
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

SAO ĐỎ DOC 97
ĐH Sao Đỏ

 
 

10

B1

CĐHN - 02
CĐ Cơ điện Hà Nội

Quảng Ninh 02
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

 
 

11

B2

UTC-ĐT-ACE2
ĐH Giao thông Vận tải

EPU - 01
Đại học Điện lực

 
 

12

B3

BK GALAXY
ĐH Bách khoa Hà Nội

HCEM - 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

 
 

13

B1

Quảng Ninh 02
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

UTC-ĐKH-01
ĐH Giao thông Vận tải

 
 

14

B2

EPU - 01
Đại học Điện lực

DCN - ĐT3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

 
 

15

B3

HCEM - 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

Quảng Ninh 03
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

 
 

16

B1

TBM-JSC
Đại học Điện lực

CĐHN - 02
CĐ Cơ điện Hà Nội

 
 

17

B2

SKH2
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

UTC-ĐT-ACE2
ĐH Giao thông Vận tải

 
 

18

B3

SAO ĐỎ DOC 97
ĐH Sao Đỏ

BK GALAXY
ĐH Bách khoa Hà Nội

 
 

 

 

NGÀY 1/4/2019

BUỔI CHIỀU

 

Trận

Bảng

Đội Đỏ

Đội Xanh

 

01

B4

EPU - 02
Đại học Điện lực

DCN - ME
ĐH Công nghiệp Hà Nội

 
 

02

B5

BKSTAR-BKHN-01
ĐH Bách khoa Hà Nội

PHENIKAA-3
Đại học Phenikaa

 
 

03

B6

EAUTMOSHI MOSHI
ĐH Công nghệ Đông Á

SAO ĐỎ NTC KING
ĐH Sao Đỏ

 
 

04

B4

SAO ĐỎ VHC QUEEN
ĐH Sao Đỏ

PHENIKAA-1
Đại học Phenikaa

 
 

05

B5

SKH4
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

SAO ĐỎ AN PHÁT
ĐH Sao Đỏ

 
 

06

B6

UTC-KTD-01
ĐH Giao thông Vận tải

ICTU2019
ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

 
 

07

B4

EPU - 02
Đại học Điện lực

SAO ĐỎ VHC QUEEN
ĐH Sao Đỏ

 
 

08

B5

BKSTAR-BKHN-01
ĐH Bách khoa Hà Nội

SKH4
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

 
 

09

B6

EAUTMOSHI MOSHI
ĐH Công nghệ Đông Á

UTC-KTD-01
ĐH Giao thông Vận tải

 
 

10

B4

DCN - ME
ĐH Công nghiệp Hà Nội

PHENIKAA-1
Đại học Phenikaa

 
 

11

B5

PHENIKAA-3
Đại học Phenikaa

SAO ĐỎ AN PHÁT
ĐH Sao Đỏ

 
 

12

B6

SAO ĐỎ NTC KING
ĐH Sao Đỏ

ICTU2019
ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

 
 

13

B4

PHENIKAA-1
Đại học Phenikaa

EPU - 02
Đại học Điện lực

 
 

14

B5

SAO ĐỎ AN PHÁT
ĐH Sao Đỏ

BKSTAR-BKHN-01
ĐH Bách khoa Hà Nội

 
 

15

B6

ICTU2019
ĐH CNTT và TT Thái Nguyên

EAUTMOSHI MOSHI
ĐH Công nghệ Đông Á

 
 

16

B4

SAO ĐỎ VHC QUEEN
ĐH Sao Đỏ

DCN - ME
ĐH Công nghiệp Hà Nội

 
 

17

B5

SKH4
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

PHENIKAA-3
Đại học Phenikaa

 
 

18

B6

UTC-KTD-01
ĐH Giao thông Vận tải

SAO ĐỎ NTC KING
ĐH Sao Đỏ

 
 

 

NGÀY 2/4/2019

BUỔI SÁNG

Trận

Bảng

Đội Đỏ

Đội Xanh

 

01

B7

DCN - VJC3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

XDSTAR01
Đại học Xây Dựng

 
 

02

B8

PHENIKAA-2
Đại học Phenikaa

SAO ĐỎ DT02
ĐH Sao Đỏ

 
 

03

B9

UTC-ĐKH-02
ĐH Giao thông Vận tải

SKH6
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

 
 

04

B7

HCEM - 02
CĐ Cơ điện Hà Nội

DCN - VJC3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

 
 

05

B8

SKH1
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

BKSTAR-BKHN-02
ĐH Bách khoa Hà Nội

 
 

06

B9

EPU - 03
Đại học Điện lực

Quảng Ninh 01
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

 
 

07

B7

XDSTAR01
Đại học Xây Dựng

HCEM - 02
CĐ Cơ điện Hà Nội

 
 

08

B8

PHENIKAA-2
Đại học Phenikaa

SKH1
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

 
 

09

B9

UTC-ĐKH-02
ĐH Giao thông Vận tải

EPU - 03
Đại học Điện lực

 
 

10

B8

SAO ĐỎ DT02
ĐH Sao Đỏ

BKSTAR-BKHN-02
ĐH Bách khoa Hà Nội

 
 

11

B9

SKH6
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Quảng Ninh 01
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

 
 

12

B8

BKSTAR-BKHN-02
ĐH Bách khoa Hà Nội

PHENIKAA-2
Đại học Phenikaa

 
 

13

B9

Quảng Ninh 01
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

UTC-ĐKH-02
ĐH Giao thông Vận tải

 
 

14

B8

SKH1
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

SAO ĐỎ DT02
ĐH Sao Đỏ

 
 

15

B9

EPU - 03
Đại học Điện lực

SKH6
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

 
 

 

 

NGÀY 2/4/2019

BUỔI CHIỀU

 

Trận

Bảng

Đội Đỏ

Đội Xanh

 

01

B10

SKH5
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

UTC-ĐT-ACE1
ĐH Giao thông Vận tải

 
 

02

B11

SAO ĐỎ LEGEND
ĐH Sao Đỏ

UTC-ĐKH-03
ĐH Giao thông Vận tải

 
 

03

B10

CĐHN - 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

DCN_ESLAB
ĐH Công nghiệp Hà Nội

 
 

04

B11

SKH3
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

DCN - ĐT2
ĐH Công nghiệp Hà Nội

 
 

05

B10

SKH5
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

CĐHN - 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

 
 

06

B11

SAO ĐỎ LEGEND
ĐH Sao Đỏ

SKH3
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

 
 

07

B10

UTC-ĐT-ACE1
ĐH Giao thông Vận tải

DCN_ESLAB
ĐH Công nghiệp Hà Nội

 
 

08

B11

UTC-ĐKH-03
ĐH Giao thông Vận tải

DCN - ĐT2
ĐH Công nghiệp Hà Nội

 
 

09

B10

DCN_ESLAB
ĐH Công nghiệp Hà Nội

SKH5
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

 
 

10

B11

DCN - ĐT2
ĐH Công nghiệp Hà Nội

SAO ĐỎ LEGEND
ĐH Sao Đỏ

 
 

11

B10

CĐHN - 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

UTC-ĐT-ACE1
ĐH Giao thông Vận tải

 
 

12

B11

SKH3
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

UTC-ĐKH-03
ĐH Giao thông Vận tải

 
 

 

Về Ninh bình

Lịch làm việc