Lịch thi đấu Vòng I cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2019 khu vực miền Nam

Hoạt động 2019-04-11 07:10:40

Các đội tuyển tham gia thi đấu tại vòng loại Robocon Việt Nam 2019 lịch thi đấu như sau

       ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM                                              

CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT VN 2019                                     

                                               

 KHU VỰC MIỀN NAM  

LỊCH THI ĐẤU ( VÒNG 1 )

Ngày 12/4/2019 

 Gồm 4 bảng thi đấu : Từ bảng 1 đến bảng 4  

 

 

BẢNG

TÊN

ĐỘI THI ĐẤU

TRẬN

Bảng 1

Trận 1

LH-HUNTER

BK-FIGHT

Đại học Lạc Hồng

Đại học Bách khoa TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

Bảng 2

Trận 2

LH-LEGEND

SPK-SPARTA

Đại học Lạc Hồng

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

Bảng 3

Trận 3

LH-W.A.O

SPK-WIND

Đại học Lạc Hồng

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

Bảng 4

Trận 4

KGU-VN

SPK-DELTA

Đại học Kiên Giang

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

Bảng 1

Trận 5

SPK-FIRE

LH-STORM

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đại học Lạc Hồng

( đỏ )

( xanh)

Bảng 2

Trận 6

SPK-T

LH- OCEAN

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đại học Lạc Hồng

( đỏ )

( xanh)

Bảng 3

Trận 7

SPK-WIND

LH- BFF

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đại học Lạc Hồng

( đỏ )

( xanh)

Bảng 4

Trận 8

SPK-DELTA

SPK-INJ

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

Bảng 1

Trận 9

BK-FIGHT

SPK-FIRE

Đại học Bách khoa TP.HCM

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

Bảng 2

Trận 10

SPK-SPARTA

SPK-T

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

Bảng 3

Trận 11

LH-W.A.O

LH- BFF

Đại học Lạc Hồng

Đại học Lạc Hồng

( đỏ )

( xanh)

Bảng 4

Trận 12

KGU-VN

SPK-INJ

Đại học Kiên Giang

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

Bảng 1

Trận 13

LH-STORM

LH-HUNTER

Đại học Lạc Hồng

Đại học Lạc Hồng

( đỏ )

( xanh)

Bảng 2

Trận 14

LH- OCEAN

LH-LEGEND

Đại học Lạc Hồng

Đại học Lạc Hồng

( đỏ )

( xanh)

Bảng 3

Trận 15

LH-W.A.O

SPK-WIND

Đại học Lạc Hồng

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

Bảng 4

Trận 16

KGU-VN

SPK-DELTA

Đại học Kiên Giang

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

Bảng 1

Trận 17

LH-HUNTER

SPK-FIRE

Đại học Lạc Hồng

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

Bảng 2

Trận 18

LH-LEGEND

SPK-T

Đại học Lạc Hồng

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

Bảng 3

Trận 19

SPK-WIND

LH- BFF

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đại học Lạc Hồng

( đỏ )

( xanh)

Bảng 4

Trận 20

SPK-DELTA

SPK-INJ

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

Bảng 1

Trận 21

BK-FIGHT

LH-STORM

Đại học Bách khoa TP.HCM

Đại học Lạc Hồng

( đỏ )

( xanh)

Bảng 2

Trận 22

SPK-SPARTA

LH- OCEAN

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Đại học Lạc Hồng

( đỏ )

( xanh)

Bảng 3

Trận 23

LH-W.A.O

LH- BFF

Đại học Lạc Hồng

Đại học Lạc Hồng

( đỏ )

( xanh)

Bảng 4

Trận 24

KGU-VN

SPK-INJ

Đại học Kiên Giang

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

( đỏ )

( xanh)

 

BAN TỔ CHỨC           

Về Ninh bình

Lịch làm việc