Lịch thi đấu Vòng bảng chung kết toàn quốc Robocon Việt Nam 2019

Hoạt động 2019-05-05 09:55:54

Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2019 xin thông báo đến các đội chơi lịch thi đấu vòng bảng

VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG

NGÀY 7/5/2019

Trận

Bảng

Đội Đỏ

Đội Xanh

01

A

PHENIKAA-2
Đại học Phenikaa

SAO ĐỎ AN PHÁT
ĐH Sao Đỏ

02

B

LH-BFF
Đại học Lạc Hồng

SKH3
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

03

A

LH-LEGEND
Đại học Lạc Hồng

SKH1
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

04

B

DCN - ĐT3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

SAO ĐỎ NTC KING
ĐH Sao Đỏ

05

A

PHENIKAA-2
Đại học Phenikaa

LH-LEGEND
Đại học Lạc Hồng

06

B

LH-BFF
Đại học Lạc Hồng

DCN - ĐT3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

07

A

SAO ĐỎ AN PHÁT
ĐH Sao Đỏ

SKH1
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

08

B

SKH3
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

SAO ĐỎ NTC KING
ĐH Sao Đỏ

09

A

SKH1
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

PHENIKAA-2
Đại học Phenikaa

10

B

SAO ĐỎ NTC KING
ĐH Sao Đỏ

LH-BFF
Đại học Lạc Hồng

11

A

LH-LEGEND
Đại học Lạc Hồng

SAO ĐỎ AN PHÁT
ĐH Sao Đỏ

12

B

DCN - ĐT3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

SKH3
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

 

Ngày 8/5/2019

Trận

Bảng

Đội Đỏ

Đội Xanh

01

C

XDSTAR01
Đại học Xây Dựng

CĐHN - 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

02

D

SAO ĐỎ DT02
ĐH Sao Đỏ

DCN - ĐT2
ĐH Công nghiệp Hà Nội

03

C

DCN - VJC3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

SPK-DELTA
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

04

D

SKH4
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

LH-WAO
Đại học Lạc Hồng

05

C

XDSTAR01
Đại học Xây Dựng

DCN - VJC3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

06

D

SAO ĐỎ DT02
ĐH Sao Đỏ

SKH4
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

07

C

CĐHN - 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

SPK-DELTA
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

08

D

DCN - ĐT2
ĐH Công nghiệp Hà Nội

LH-WAO
Đại học Lạc Hồng

09

C

SPK-DELTA
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

XDSTAR01
Đại học Xây Dựng

10

D

LH-WAO
Đại học Lạc Hồng

SAO ĐỎ DT02
ĐH Sao Đỏ

11

C

DCN - VJC3
ĐH Công nghiệp Hà Nội

CĐHN - 01
CĐ Cơ điện Hà Nội

12

D

SKH4
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

DCN - ĐT2
ĐH Công nghiệp Hà Nội

 

Ngày 9/5/2019

Trận

Bảng

Đội Đỏ

Đội Xanh

01

E

Quảng Ninh 01
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

DCN_ESLAB
ĐH Công nghiệp Hà Nội

02

F

LH-STORM
Đại học Lạc Hồng

HCEM - 02
CĐ Cơ điện Hà Nội

03

E

SKH6
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

EAUT MOSHI MOSHI
ĐH Công nghệ Đông Á

04

F

SKH5
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

SAO ĐỎ VHC QUEEN
ĐH Sao Đỏ

05

E

Quảng Ninh 01
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

SKH6
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

06

F

LH-STORM
Đại học Lạc Hồng

SKH5
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

07

E

DCN_ESLAB
ĐH Công nghiệp Hà Nội

EAUT MOSHI MOSHI
ĐH Công nghệ Đông Á

08

F

HCEM - 02
CĐ Cơ điện Hà Nội

SAO ĐỎ VHC QUEEN
ĐH Sao Đỏ

09

E

EAUT MOSHI MOSHI
ĐH Công nghệ Đông Á

Quảng Ninh 01
ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

10

F

SAO ĐỎ VHC QUEEN
ĐH Sao Đỏ

LH-STORM
Đại học Lạc Hồng

11

E

SKH6
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

DCN_ESLAB
ĐH Công nghiệp Hà Nội

12

F

SKH5
ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

HCEM - 02
CĐ Cơ điện Hà Nội

 

Ngày 10/5/2019

Trận

Bảng

Đội Đỏ

Đội Xanh

01

G

SPK-FIRE
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

UTC-ĐKH-01
ĐH Giao thông Vận tải

02

H

SAO ĐỎ DOC 97
ĐH Sao Đỏ

SPK-WIND
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

03

G

SAO ĐỎ LEGEND
ĐH Sao Đỏ

LH-OCEAN
Đại học Lạc Hồng

04

H

DCN - ME
ĐH Công nghiệp Hà Nội

EPU - 01
Đại học Điện lực

05

G

SPK-FIRE
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

SAO ĐỎ LEGEND
ĐH Sao Đỏ

06

H

SAO ĐỎ DOC 97
ĐH Sao Đỏ

DCN - ME
ĐH Công nghiệp Hà Nội

07

G

UTC-ĐKH-01
ĐH Giao thông Vận tải

LH-OCEAN
Đại học Lạc Hồng

08

H

SPK-WIND
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

EPU - 01
Đại học Điện lực

09

G

LH-OCEAN
Đại học Lạc Hồng

SPK-FIRE
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

10

H

EPU - 01
Đại học Điện lực

SAO ĐỎ DOC 97
ĐH Sao Đỏ

11

G

SAO ĐỎ LEGEND
ĐH Sao Đỏ

UTC-ĐKH-01
ĐH Giao thông Vận tải

12

H

DCN - ME
ĐH Công nghiệp Hà Nội

SPK-WIND
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

 

Về Ninh bình

Lịch làm việc